Tweetle Korkunun Fizyolojisi /İrade devimleri makanizması felce uğrar
Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 

 

    Yazılar Menü 1
R Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
R Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
R Öfke ve Etkileri
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri

K

Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
K Kısaltmalar
K Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"İnsanlar yazıyı icat edip yazmasalardı, insanlığın birikimi insanın hafızası kadar olurdu."  R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

Korkunun Fizyolojisi
(Reşat ÖNDER)

      “Korkunun fizyolojisi bir çok bilginlerce incelenmiştir. Bunlara göre:

      1. İrade devimleri makanizması felce uğrar, kederde olduğundan çok güçten düşülür, titretir, ses çattak çıkar yada yok olur, büyük korkularda mıhlanmış gibi tüm devimler durur, canlı kımıldayamaz.
     2. Süt, adet ve her türlü salgılar kesilir. Ağız kurur, dil damağa yapışır, ürperir, soğuk ter dökülür, tüyler dimdik olur, solunum durur, boğaz sıkılıyormuş gibi daralır, bağırsak ve böbrek salgıları (ifrâzâtı) etkilenir.
     3. Damarlar sıkılır, yürek şiddetle çarpar, ölü gibi sararılır, titrenir, daha yeğin korkularda sonu ölüme varacak bir inme (felç) gerçekleşir. Bu belirtilerin tümü yaşam güçlerinin hızla düşüşünü gösterir. Öyle ki, başkaca hiç bir heyecanda bu kadar belli ve büyük bir düşüşe (tenezzüle) rastlanmaz.”
      Korkunun fizyolojisine baktığınız zaman kişinin organizmasını felce uğrattığını görürüz. Burada şunu belirtmekte yarar görüyorum. Özellikle yeni evlilerde kaygı veya korku nedeniyle ciddi cinsel sorunlar yaşanmaktadır. Erkeklerdeki korku veya kaygı iktidarsızlığa, kadınlardaki korku ise eğer uyarılmadan birleşme sağlanırsa tıbbı rahatsızlıklar doğurur. Kısaca kaygı ve korku cinsel yaşamı da etkileyen olumsuz etkilerden biridir.
Ayrıca, şiddetli ve sürekli korkular, alış-verişlerde (çabuk ihtiyarlama, saçların renk kaybetmesi vs. gibi) çok derin düzensizlikler doğurur.

------------------------------------------


HANÇERLİOĞLU, Ruhbilim, a.g.e., “Korku” mad.
GUILLAUME, a.g.e., s.84-85.
 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER
Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.