Tweetle Korkunun Olumlu Yönleri Var mıdır?/ Psikoloji /Reşat ÖNDER
Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 

 

    Yazılar Menü 1
R Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
R Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
R Öfke ve Etkileri
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri

K

Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
K Kısaltmalar
K Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"İnsanlar yazıyı icat edip yazmasalardı, insanlığın birikimi insanın hafızası kadar olurdu."  R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

Korkunun Olumlu Yönleri Var mıdır?
(Reşat ÖNDER)

     Korkunun bu kadar menfi tesirleri yanında ruh sağlığı bakımından her zaman zararlı olduğu da söylenemez. Zira korkuların çeşitli derece ve tezahürleriyle şahsı zarar ve fenalıklara karşı koruduğu bilinen bir gerçektir. Örneğin, korku ekseriya tedbirli ve ihtiyatlı olmayı teşvik ederken, bir taraftan da her günkü hayata zevk ve heyecan katmaya yardım etmesi de mümkündür. Ayrıca başkalarının rica ve nasihatlerinin fayda vermediği zamanlarda, yerinde ve zamanındaki bir korku şahsın davranışlarını düzeltmeye de fayda verebilir. Böylece korku, bir kontrol ve yetiştirme aracı olarak kullanılmış olur.
      Korku, kişilik için tehlikeli olan tepkilere karşı benliği savunur. İçten gelen, genellikle cinsel yada saldırgan nitelik taşıyan baskılara karşı benliği ve kişiliği korur. Bir çok kimselerde görülen korkusuzluk ingelem (muhayyile) yokluğu yüzündendir. Bundan ötürü kişide oluşan korkusuzluk hayatta olumlu neticeler vereceğini savunmak mantıklı olmasa gerek.

--------------------------------------------------------------------------

TÜTÜNCÜ, DEÜ İFD. c. IV, s.276-277.
KÖKNEL, a.g.e., s.263.

HANÇERLİOĞLU, Ruhbilim, a.g.e., “Korku” mad

 

 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER
Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.