Tweetle Öfkenin Yersiz Bastırılması / Duygu Dönüşümü, Reşat ÖNDER
Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 

 

    Yazılar Menü 1
R Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
R Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
R Öfke ve Etkileri
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri

K

Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
K Kısaltmalar
K Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"İnsanlar yazıyı icat edip yazmasalardı, insanlığın birikimi insanın hafızası kadar olurdu."  R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

Öfkenin Yersiz Bastırılması
(Reşat ÖNDER)  

     Öfke, geçici olarak, ifade bulması veya boşaltılması gereken bir güdü gibi işlevde bulunur. Bu olmadığı zaman engellenme durumuna gireriz; engellenme ise öfkenin başlıca nedenidir. Öfkenin diğer bir nedeni de, öfke içeren davranışların cezalandırılmasıdır. Böylece toplum öfkeyi bastırırken, aslında onu harekete geçirir. Sonuç olarak, kişilere öfkelenmemeyi öğretmekten ziyade öfkelerini göstermemelerini öğretilir. Böylece öfke açığa çıkacağı yerde, içten içe yanarak varlığını sürdürür, çeşitli yollarla saptanabilen bu tür öfkeye düşmanlık (hostility) denir.
     Şu yada bu nedenle öfkesini dile getiremeyen kişi ne yapacaktır? Şüphesiz varlığı bundan zarar görür. Ayrıca toplumsal ilişkileri de bu öfkeli durumundan zarar görür. Çevresine karşı küskün davranır; gerek çevresi gerek işi üzerinde olumlu etkileri kaybolur, toplumsal ilişkileri de bozulur. Artık bu kişi psikomatik hastalıklara yakalanmamasına hiç bir neden yoktur.

1.Duygu Dönüşümü
     “Öfke bir duygu dönüşümüne de yol açabilir. Örneğin, kekemelik. Bu durumda gırtlakta bir dönüşüm söz konusudur. Duygu dönüşümü çok şiddetli olabilir. Kişi sesini yitirmiş yada felçli olabilir. Bunlar isterik gösterilerdir.”
.............
“İsterik bedensel boşalma zorunlu bir boşalmadır. İçe atılmış bir öfkenin, sözel ve kassal olarak boşalan öfkeden daha zararlı olduğunu biliyoruz. Ta derinlere inildiğinde, isterik duygu dönüşümünün basit ve saf bir biçimde yürütülen sağaltımının tehlikeli olacağı ortaya çıkar. Sanki kaynayan bir kazandan çıkan buharın çıkmasını engelleyen bir supap konmuş gibidir. Duygusal boşalım olanaksızlığı bazı kişileri intihara dek götürebilmektedir.”
      “O halde isteride temel nedeni araştırma ve zihinsel incelemeyi derinlemesine yapma zorunluluğu vardır. her isteri vakası farklı bir sağaltım konusudur. Ancak, bu sağaltımın her zaman derinlemesine bir yol izlemesi ve özel psikolojik ve tıbbî yöntemlerle yapılması gerekmektedir.”

---------------------------------------------------

MORGAN, C.T.; a.g.e, s.231.
TREDGOLD, a.g.e., s.119-120.
DACO, a.g.e., s.128-129.

 

 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER
Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.