Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 
    Yazılar Menü 2

R

Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
R Hüzün ve Etkileri
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi

0

Hüznün Tedavisi
R Sempati ve Etkileri
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
R Tiksinme ve Etkileri
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
R Kısaltmalar
R Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"Sevgi, kişinin dünyaya bakışını güzelleştirir. İlmin, aklın ve iradenin kabalığını yontar. İlim, akıl, irade ve sevgi kelimeleri, olgun ve dolgun hayatın şifreleridir." R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

Sempatiden Yoksun Olma Halinin Zihinsel Gelişmeye Etkisi
(Reşat ÖNDER)

   Çocukların soyut kavramlara göre düşünmekten ziyade somut şekilde tertipler yapma hususundaki eğilimleri sadece zihinsel yetersizlikten ileri gelmiyor. Ana okulu çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bu arada özellikle dikkati çeken Skells ve diğer otoritelerin incelenmelerinden anlaşıldığına göre kendilerine az şefkat ve ihtimam gösterilen çocuklarda zihinsel gelişme geniş ölçüde sınırlanmakta veya normal bir seyir takip edememektedir. Bu durum hayata uyumunu ve kişiliğinin oluşumunu zorlaştıracaktır.
     Ergenlik çağı gencinin çevresindeki şartlar onun ne kadar aleyhinde çalışırsa, gencinde kişiliğin temellerini normal şekilde kurabilmesi için elde edeceği fırsatlar, yine diğer kimseleri sevmek yeteneğini geliştirmek üzere ileri hamleler yapabileceğine dair tecrübeler onun için ne kadar az olursa, kendisinin ergenlik çağına, bizzat kendine karşı bir saygı sahibi olması, yine başkalarına karşı dostça ve samimi bir anlayış sahibi olacağı kanısı ne kadar az olursa, gencin ergenlik çağı boyunca karşılaşacağı problemlerin o kadar kolaylaşacağı da bilinmelidir.


Geniş bilgi için bakz. JERSİLD, a.g.e, s.166-168
JERSİLD, a.e., s.166-167.
JERSİLD, a.e., s.168.

 

 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.