Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 
    Yazılar Menü 3

rr

Sıkılganlık ve Etkileri
0 SıkılganlığınTanımı ve Belirtileri
0 Sıkılganlık Kimlerde Görülür
0 Sıkılganlığın Ödünlenmesi
0 Sıkılganlığın Tedavisi
0 Sıkılganlıkda Ketleme
0 Sıkılganlık-Hayatla İlişkisi
r Heyecanlar ve Din
0 Heyecanlar ve Din
0 Öfke-Din ve İlişkileri
0 Din ve Öfkeyi Yenmenin Yolları
0 Korku ve Dindeki yeri
0 Hüzün ve Dindeki Yeri
0 Sıkılganlık ve Dindeki Yeri

0

Sevinç ve Dindeki Yeri
r Modernlik ve Psikoloji
0 Modern Yaşam ve Psikoloji
0 Heyecan Olgunluğu
0 Sevginin ve Kötülüğün Anlamı
0 Heyecan Akıl Sevgi İrade
r Kısaltmalar
r Yararlanılan Kaynaklar
 
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
  İslam Dini aklın süzgecinden geçip iradeye tabi olmayan hiç bir duygusal ve sosyal aktiviteyi hoş karşılamaz. Allah, Bakara süresi’nin 93. Ayetinde, imanın bile kişiye kötü şeyler yaptırabileceğini belirtip örneklendirmektedir. Ayette, ilmin ve aklın, bütün aktiviteleri hatta fazilet diye sergilenen faaliyetleri denetleme gücüne ve yetkisine atıf vardır. R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

SEVİNÇ VE SEMPATİ*
(Reşat ÖNDER)

Ayet ve Hadislerde Sevinç ve Sempati

    Sevinç, insanları birbirine en çok yaklaştıran bir duygudur. Daha önce de ifade edildiği gibi gülme ve mutluluk bile kişisel gayeler için kötüye kullanılabilir. İnsan çoğu kez elde ettiği imkanları değerlendirerek bol servet ve iyi makam sahibi olabilir. Bundan ötürü kişi, şımarık ve gurur gibi insanlar arası ilişkileri yozlaştıran, bozan tavır ve davranışlara yönelebilir. Kullarını en iyi bilen Allah: “Aşırı sevinerek şımarma, Allah şımarıkları sevmez diye ikaz etmektedir.
    Allah yanlış davranışlarda bulunup sevinen ve katkıları olmayan hayırlı işlerle övünenlere atıfta bulunarak: “O ettiklerine sevinen, yapmadıkları şeylerle övülmeyi sevenlerin, azaptan kurtulacaklarını sanma, onlar için acı bir azap vardır” buyuruyor.
    Dünyada elde ettikleriyle kibire, gurura kapılıp başkalarına karşı üstünlük aracı olarak kullanan insanlar için, Allah: “Bu durum, sizin yeryüzünde haksız olarak sevinmenizden ve böbürlenmenizden ötürüdür. Cehennemin kapılarından girin, orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenenlerin sonu ne kötüdür buyurmaktadır.
    Bunlara karşılık Allah’ın verdiği nimetlerden ötürü şükreden ve şükründe azmin devamını dileyen kulunu şöyle örneklendiriyor: “(Süleyman) onun sözüne gülümseyerek dedi: “Rabbim, bana ve anama, babama lütfettiğin nimete şükretmemi, senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat”.
Aşırı gülme hem başkalarını kırabilir hem de     insanlardan yardıma muhtaç olanların durumlarını görmeyi engeller veya ihtiyaç sahiplerine karşı acıma ve yardımın oluşumuna engel olur. Bunu bilen Peygamberimiz: “Çok gülmeyin çünkü çok gülme kalbi öldürür buyurdular. 
   Sempatik, yardım sever takılarak insanlara yapılacak yardımı, istismar aracı olarak kullanılmamalıdır. Yardıma ihtiyacı olan insanlar kendilerine el uzatanlara sevgi beslerler. Ama bu sevgiyi acıya dönüştüren gösteriş meraklıları (riyakarlar) vardır. İşte Allah, bu istismarcılara atıfta bulunarak: “Güzel bir söz söylemek ve affetmek, arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır buyurmaktadır.
Sadece önemine değindiğimiz bu konu Kur'an’da bir çok kelimeyle anlatılmaktadır.


* Farklı bakış tarzı için bakz. (ÖZTÜRK, Yaşar Nuri; Kur'anın Temel Kavramları, 4.baskı, Yeni Boyut Yay., İstanbul-1995, “Teref” ve “Riya” mad.
ADLER, a.g.e., s.432.
ADLER, a.e., s.433.
Kur'an (28) Kasas 77.
Kur'an (3) Ali İmran 188.
Kur'an (40) Mü’min 75-76.
Kur'an (27) Neml 19.
CANAN, Kütübi Sitte Muhtasarı a.g.e., c. 17, s.584.
Kur'an (2) Bakara 263.
Kelimelerin farklı manaları için bakz. (İSFEHANİ, Müfredat, “          ” “              ” “                  ” “                  ” “                  ” mad. Ayetler için bakz. ABDUKBAKİ, Müfehris aynı kelime köklerinden)

 

 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.