Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 
    Yazılar Menü 2

R

Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
R Hüzün ve Etkileri
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi

0

Hüznün Tedavisi
R Sempati ve Etkileri
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
R Tiksinme ve Etkileri
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
R Kısaltmalar
R Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"Sevgi, kişinin dünyaya bakışını güzelleştirir. İlmin, aklın ve iradenin kabalığını yontar. İlim, akıl, irade ve sevgi kelimeleri, olgun ve dolgun hayatın şifreleridir." R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

Sevincin Fizyolojisi
(Reşat ÖNDER)

      Duygular ve heyecanlar sıkı sıkıya kişiliğin özüne bağlı olduğu için tek tek insanların özel nitelikleri değildirler; her insanda az çok karşımıza çıkarlar. Heyecanlar, bir bakıma çok yeğin, kısa sürekli duygulardır. Kendini bedende göstermeyen bir heyecan yoktur (James). Heyecanlanmalar özellikle gözyaşı bezleri üzerine, kadınların memeleri üzerine ve böbrekleri üzerine etkide bulunur ve bu gibi etkilere de bu organlar fazla ifrazatta bulunmakla cevap verirler. Bundan dolayı aşırı sevinç içinde olan insanların gözyaşlarına hepimiz tanık olmuşuzdur.
Faal sevinçte soluk verme solunmaya eşittir. Solunma katsayısı, faal sevinçte maksimum, melankolide minimumdur. Taşkın arasında bulunur. Sevinç veya keder gibi heyecanları haz ve elem duygularından ayırmak güçtür. Bunlar arasında ufak tefek farklar vardır. Diğer yandan faal kederin fizyolojik tasviri bazı yönlerden faal sevinç tasvirine benzeyecektir.

 a. soluk alma
 b.soluk verme

   Şekil: (1) G. Dumas’a göre sevinçte solunum.

     Sağlıktan, dinlenmeden, besiden, yapma uyarıcılardan gelen menşei fizyolojik iyimserlik, düşünceyi sevinç konularına yöneltmekle gecikmez; menşei mide, yürek veya sinir olan kötümserlik veya iç sıkıntısı, düşünceyi kederli şeylere götürür. Sevinç, insanların mutluluk ve iyimserliklerinin bir göstergesi olan heyecan çeşididir. Normal seyretmesi her heyecan çeşidinde olduğu gibi en ideal olandır. Yine de sevincin aşırı durumu insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerinde en az tahribi olandır. Aşrırı sevinç, bazen üzücü sonuçlara götürdüğü bilinmektedir.
Cavit Sunar, “Beynimizin Ruhsal Mucizeleri” adlı makalesinde: “Şiddetli bir heyecan kalbin hareketini artırabildiği gibi, tersine durdurabilir de. Halk dilinde buna (inme) derler. İnmeden maksat kalbin durmasıdır. Fakat, bundan (felç) anlaşılmamalıdır. Çünkü, bu heyecan önemli sinirlerle etkisini kalpte gösteriyor ve kalbin hareketini durduruyor. Kalp durunca dimağa da kan gönderemeyeceğinden, dimağ fiilleri de duruyor” diyor. Bu ifadeler aşırı sevinçten kaynaklanan ölümleri de hatırlatıyor.
     Tebessüm, gülme sevincin yüze yansımasıdır. Bunu maksatlı olanlarla karıştırmamak gerekir. sevinçli insanın gözleri berraktır. İnsanların mutluluklarını sırf gözlerinden anlamakta mümkündür.
Sevinç heyecanını yaşayan bir çocuğun tüm tavrı en sade, yaşına göre en güzel ama en ilkel biçimidir. Buna tanık olmayanımız yoktur.


ADLER, a.e., s.420.
BAYMUR, a.g.e., s. 58.
GUILLAUME, a.g.e., s.82.
SUNAR, a.g.m., A.Ü.İ.F.D, c. XXIII,s.185.
GUILLAUME, a.g.e., s.72.
GUILLAUME, a.e., s.71.
GUILLAUME, a.e., s.72.
GUILLAUME, a.e., s.74.
GUILLAUME, a.e., s.81.
SUNAR, a.g.m., A.Ü.İ.F.D., c. XXIII,s.184-185.

 

 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.