Tweetle Öfkenin Müspet Yanları Var mıdır?/ Reşat ÖNDER
Reşat ÖNDER
Psikoloji Yazıları  
 

 

    Yazılar Menü 1
R Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
R Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
R Öfke ve Etkileri
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri

K

Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
K Kısaltmalar
K Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"İnsanlar yazıyı icat edip yazmasalardı, insanlığın birikimi insanın hafızası kadar olurdu."  R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

Öfkenin Müspet Yanları Var mıdır?
(Reşat ÖNDER)

    Hiçbir şey mutlak manada kötü değildir. Her şey yerinde, zamanında ve miktarında kullanıldığı müddetçe müspet neticeler getirir. Şüphesiz öfkede bu türdendir. İnsansal olarak ifade edilen öfke yerinde ve zamanında verimli olabilir.


   Varlığı Koruma: Öfke bir sınır içinde bireyin kendi varlığını koruması, tanıtması ve çevreye kabul ettirmesi için gereklidir.

   Engeli Aşma: Belirli bir sınır içinde öfke, karşılaşılan engeli aşmak, hoş olmayan durumdan kurtulmak için gerekli tutum ve davranışta bulunma olanağı verir. Başka bir deyişle insanın uyumunu sağlayan yönde iş gören bir niteliği vardır.

   Kişiliği Koruma: Öfke belirli bir sınır içinde, diğer duygulanım ve coşkular gibi, kişiliği koruyucu yönde işlev yapabilir. Ayrıca çocukluktan yaşlılığa kadar çeşitli çağlar içinde öfkeyi ortaya çıkaran koşulların ve öfkenin anlatım biçiminin kişilik yapısının gelişmesinde ve yapılanmasında olumlu-olumsuz bir çok katkısı olabilir.

   Çıkarlarını Koruma: Öfke de aynı hayatın her alanında ekonomi sağlamak bakımından lüzumludur. Çünkü fert, öfke sayesinde arzularını açıklamak ister ve elde eder. Yine bu heyecan vasıtasıyla fert kendi çıkarını ve başkalarıyla ortak olduğu ilgileri ele geçirmeye çalışmaktadır.
     Tüm bu olumluluklar, öfkenin hafif şekilde seyretmesi halinde mümkündür. Şiddetli öfkenin hiçbir şekilde müspet bir netice vereceği sanılmamalıdır.

-------------------------------------------------

KÖKNEL, a.g.e., s.187.
KÖKNEL, a.e., s.186.
KÖKNEL, a.e., s.186.
JERSİLD, a.g.e., s.172.
 
     

 
Copyright © 2007 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER
Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.